Algemene voorwaarden & Privacy Statement

Algemene voorwaarden

1. Aansprakelijkheid

De content op Verzekeraar.nl is geheel onder voorbehoud. De content is afhankelijk van vele factoren waarop Verzekeraar.nl vaak geen invloed heeft. Verzekeraar.nl velt bijvoorbeeld geen oordeel over de geschiktheid en/of volledigheid van de geboden informatie in de gepubliceerde verzekeringensproducten. Verzekeraar.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen of onjuistheden in deze gepubliceerde verzekeringensproducten en ervaringen en de gevolgen daarvan. Verzekeraar.nl kan voor de content op de website Verzekeraar.nl niet aansprakelijk worden gesteld en er kunnen geen rechten verleend worden naar aanleiding van de informatie (oa premie) van de verzekeringsproducten.

2. Content

Er wordt naar gestreefd alle content op Verzekeraar.nl up-2-date en compleet te houden. Indien u denkt dat de informatie niet correct of onvolledig is kunt u contact met ons opnemen. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor onjuistheden in de door hem of haar ingevoerde gegevens van een ervaring. Verzekeraar.nl behoudt het recht om gegevens die onjuistheden bevatten te verwijderen van de website. Wanneer de door de bezoeker aangeleverde informatie onnauwkeurig blijkt te zijn heeft Verzekeraar.nl het recht om deze content direct te verwijderen. Het opnemen van hyperlinks naar andere websites in de informatie is niet toegestaan mits het geen toegevoegde waarde heeft of het als doel heeft de informatie via de hyperlink elders te bekijken. Verzekeraar.nl zal alleen overgaan tot verwijdering van ervaringen wanneer deze kwetsende teksten bevat en in geen geval wanneer de ervaring volgens de verzekeraar niet correct is.

3. Auteursrecht

1. Auteursrecht van alle content berust bij Verzekeraar.nl
2. Verzekeraar.nl heeft het recht om alle content op de site te wijzigen naar eigen inzicht.
3. Verzekeraar.nl heeft het recht bepaalde klanten toegang te verschaffen tot gepersonaliseerde Verzekeraar.nl informatiebronnen. Bezoeker mag de gegevens in deze gepersonaliseerde Verzekeraar.nl informatiebronnen enkel openbaar maken volgens de met Verzekeraar.nl afgesproken wijze en op de met Verzekeraar.nl overeengekomen media.
4. Indien klant toestemming heeft tot het openbaar maken van een gepersonaliseerde Verzekeraar.nl informatiebron betreft dit enkel een niet-exclusieve niet-overdraagbare overeenkomst.
5. Bezoeker is niet gerechtigd de content op Verzekeraar.nl of de verkregen informatie via gepersonaliseerde Verzekeraar.nl informatiebronnen op te slaan in een archief. Content op informatie verkregen via gepersonaliseerde Verzekeraar.nl informatiebronnen mag maximaal 1 maand in een eigen database opgeslagen worden.


Privacy Statement

Verzekeraar.nl valt onder het recht en de regels van Nederland en wordt gehost vanuit Nederland. Alle vragen m.b.t. privacy moeten in eerste instantie gericht worden aan de eigenaar via het contactformulier op Verzekeraar.nl. Elke vorm van privacy gevoelige informatie die getoond wordt op publieke delen van Verzekeraar.nl kunnen, op schriftelijk verzoek gericht aan de eigenaar, worden verwijderd. Houdt u er rekening mee dat een kleine administratieve bijdrage gevraagd kan worden.

1. Verzameling van data

Verzekeraar.nl verzamelt data in overeenstemming met het Nederlands recht. Verzekeraar.nl verzamelt logs inclusief IP adressen, maar geen persoonsgebonden data van bezoekers. De server logs worden gebruikt bij het opsporen van problemen binnen de site en zijn toegankelijk voor gerechtelijke autoriteiten in Nederland. Bij een bezoek aan Verzekeraar.nl of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

2. Cookies & Sessies / Informatie derden

Verzekeraar.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Persoonlijke informatie die opgeslagen kan worden in een cookie is alleen beschikbaar voor een beperkte periode en enkel op de computer waarop de cookie is opgeslagen. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de website van de browser zelf. Houdt u er rekening mee dat delen van de website niet meer naar behoren werken wanneer cookies uitgeschakeld staan.
Ondanks dat Verzekeraar.nl geen informatie aan derden verkopen, geven wij wel informatie door aan andere partijen om een beter service te kunnen verlenen. Enkel de derde partijen Statcounter en Google Analytics heeft toegang tot een deel van de informatie. Statcounter en Google Analytics zijn de primaire webstatistieken software; er wordt geen identificeerbare data verzonden naar Statcounter of Google Analytics maar geografische locaties wanneer deze beschikbaar zijn.

Heeft u informatie nodig of u ben overtuigd dat er een fout is gemaakt binnen deze document, dat kunt u contact opnemen via het contactformulier op Verzekeraar.nl. Heeft u het gevoel dat uw zaak niet correct wordt afgehandeld, dan kunt u zich richten aan de stichting CBP (College bescherming persoonsgegevens). We gaan zeer serieus om met uw privacy en verkopen of gebruiken uw gegevens niet op een manier die gezien kan worden als ongepast, zowel ethisch als wettelijk.